Платформа за онлайн курсове gabrielapenkova.com

Платформа за онлайн курсове gabrielapenkova.com

Сайтът GabrielaPenkova.com е личен уебсайт на Габриела Пенкова, която е психолог и консултант по интуитивно хранене. Тя е специализант по Когнитивно-поведенческа и Гещалт терапия. Ето някои от основните характеристики и услуги, предлагани на сайта:

  1. Интуитивно Хранене: Габриела Пенкова е въвела в България иновативния метод „Интуитивно хранене“. Тя е разработила авторска терапевтична програма за работа с нарушения на храненето, която съчетава метода „Интуитивно хранене“ с психологични и терапевтични техники.
  2. Психологични Сесии и Консултиране: Предлагат се краткосрочни и дългосрочни психологични сесии, както и консултиране на тема хранене. В работата си Габриела Пенкова използва неосъждащ, мек и подкрепящ подход, адаптиран според нуждите на клиента.
  3. Конфиденциалност и Индивидуален Подход: Подчертава се важността на конфиденциалността и индивидуализирания подход към всеки клиент. Упражненията и структурата на консултациите са подбрани според индивидуалните нужди на клиента.
  4. Онлайн Курсове и Обучения: Сайтът предлага различни онлайн курсове и обучения, които са свързани с темите на интуитивно хранене и психология.
  5. Полезни Статии и Блог: На сайта се предлагат полезни статии и блог публикации, които са свързани с психологията и храненето, предоставяйки ценна информация и съвети.

Общо взето, сайтът на Габриела Пенкова представлява ценен ресурс за хора, които търсят професионално ръководство и подкрепа в областите на психологията и интуитивното хранене. Съдържанието е представено по ясен и достъпен начин, което улеснява потребителите да намерят информация и да се възползват от предлаганите услуги.

Платформа за онлайн курсове, базирана на Woocommerce и Learnpress на Габриела Пенкова – психолог и консултант по интуитивно хранене

Включени са разплащателни методи (интеграция с MyPos)

Проектът може да разгледате на следния линк:

https://gabrielapenkova.com