Онлайн магазин Kami SL

Онлайн магазин Kami SL

Сайтът KamiSL.com представя софтуера KAMI SL, интегриран продукт за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на фирми. Този софтуер е предназначен за автоматизиране и оптимизиране на различни бизнес процеси. Ето някои от ключовите характеристики на сайта:

  1. Функционалност на Програмата: KAMI SL предлага разнообразни функции, включително дефиниране на права на потребителите, високо-ефективен сервизен модул, работа с централизирана база данни, лесен експорт към Excel и интеграция с други програми.
  2. Централизирано Управление: Софтуерът позволява централизирано управление на множество обекти, като всички операции се извършват в реално време и се отразяват в системата.
  3. Проследимост на Операциите: Всички операции в системата са проследими на ниво потребител, което осигурява подробен дневник на операциите на ниво обект и потребител.
  4. Съответствие с Нормативни Изисквания: Софтуерът е лизенциран от НАП и отговаря на изискванията на Наредба-18, работейки с касови апарати и фискални принтери, одобрени от НАП.
  5. Богат Набор от Справки: KAMI SL предлага голям набор от справки за проследяване и анализиране на информация, което е полезно за управлението на бизнеса.
  6. Подходящ за Различни Бизнеси: Софтуерът е предназначен за фирми с ясно изразена търговска и сервизна дейност, като помага за повишаване на тяхната ефективност.

Общо взето, сайтът на KAMI SL представя софтуера като мощен инструмент за управление на различни аспекти на бизнеса, като предлага автоматизация, оптимизация и подробен контрол на операциите. Сайтът е полезен ресурс за фирми, които търсят интегрирани решения за управление на своята дейност

Изработване на онлайн магазин на Kami SL, базиран на Woocommerce

Вижте повече тук: https://kamisl.com